Mart Atanassov·10 ноември 2015 г.

Тази статия се посвещава на паметта на г-жа Мехтелд Каман от Холандия и се публикува в контекста на гражданската война в Украйна, както и тази в Сирия. Тя разглежда една почти 100 годишна прогноза на д-р Рудолф Щайнер*, която гласи:

“Властта се държи от група хора, които искат да управляват света с помощта на гъвкави капиталови икономически импулси. Към нея се отнасят всякакви кръгове, които тя е в състояние да обедини и организира на икономическа основа. Същественото е, че тази група знае, че руската област е населена от неорганизирана човешка маса, в която е заложен зародишът на социалистическата организация на бъдещето. Овладяването на зародиша на социалистическия импулс е висшата цел на въпросната антисоциална група. Тя няма да може да се постигне, ако Централна Европа потърси обединение със зародишния импулс на Изтока. В момента, в който Централна Европа разкрие този факт на света, една неистина ще бъде заменена с истина. По един или друг начин войната (Първата световна война, бел. пр.) ще продължи дотогава, докато германците и славяните не се обединят в името на общата цел за освобождението на човечеството от робството на Запада.

Алтернативата е само една – лъжата, която Западът използва за постигането на целите си, да бъде разобличена със заявлението, че създателите на англо-американизма са двигателите на едно движение, което се корени в импулсите на Френската Революция и цели създаването на световно господство по капиталов път и използването на революционни фрази само за прикритие. В противен случай противопоставянето на световното господство на една окултна група от англо-американския свят в бъдеще ще се осъществи по кървав път от поробения германско-славянски свят, с което истинската духовна цел на Земята ще бъде спасена.” 1917, Събр. съч.. 173 С

Швейцарското електронно издание „Цайтпункт“ първо направи връзка между тази прогноза на д-р Рудолф Щайнер и настоящите събития в Украйна. (http://www.zeitpunkt.ch/news/artike…). Твърде вероятно е последните да представляват началото на споменатото „кърваво“ разрешение на германско-славянския проблем.

Понастоящем е факт, че вместо очакваното обединение на Централна Европа и в частност на Германия със зародишния импулс на Изтока или Русия, днес се стига до пълното отчуждаване на двете държави и дори до противопоставянето им на икономическа, политическа и военна, в рамките на НАТО, основа. На това обърна внимание руският президент Владимир Путин в телеграмата си до президента на Германия Йоахим Гаук от 3 октомври 2015:

„В днешната сложна международна ситуация е много важно да не се допуска отчуждаване, а да се съхрани натрупания през годините позитивен потенциал за сътрудничество.“ МОСКВА, 3 октомври, 2015. /ТАСС/.

Отчуждаването на Германия от Русия днес е налице. То нараства, провокирано от предприетата от САЩ политика на конфронтация с Русия след преврата в Киев в началото на 2014, която правителството на Ангела Меркел и ЕС като цяло подкрепят. Външните причини за това изглеждат ясни и са често обсъждани в медийното пространство. Но вътрешните, които са по-трудно осезаеми, придобиват конкретни измерения именно чрез горния цитат от д-р Рудолф Щайнер, който е описателен за въпросната англо-американска окултна групировка.

Разглеждайки нейните специфики, ще кажем, че щом като стои зад „създаването на англо-американизма“ и има окултен характер, тя трябва да носи белезите на Свободното масонство или по-точно на определена негова фракция. Известно е, държавата Съединени Американски Щати се основава именно от тези среди. Явно свидетелство за това е нейният държавен печат, изпъстрен с масонска символика. С други думи, става въпрос за определена окултна американска масонска ложа. Нейния характер Рудолф Щайнер загатва със споменаването на Френската революция, която е инициатива на известно течение от масонството. Вероятно същото стои зад организирането на Октомврийската революция в Русия през 1917, причините за която според същия автор не са вътрешни, а външни и „окултни“ по характер.

Друга особеност на въпросната окултна група или ложа, според д-р Рудолф Щайнер, е желанието й да упражнява власт с помощта на „гъвкави капиталови икономически импулси“. Това напомня за възможността на Федералния резерв на САЩ да манипулира световната финансова система с помощта на своята валута. Независимо, че е частна организация, тя, и по-специално банкнотата от 1 долар, е орнаментирана с държавния печат на САЩ, което недвусмислено показва връзката на ФЕД с ложата-основателка на американската държава. С други думи тази Ложа решително се намесва в целия политически и икономически живот на САЩ, а от тук и в този на Европа като цяло.

Методът на използването на „гъвкави капиталови икономически импулси“ на Ложата изглежда е намесен и при налаганата през последните години форма на централизирано фиформа на управление, която беше неуспешно използвана през годините на социализма в Източна Европа. Противно на всички икономически, капиталистически закони, именно тя се възражда за нов живот в Европа!

Един вид „заробване“ на европейските държави представляват санкциите, които европейският бизнес търпи понастоящем в случай, че развива свободен бизнес с Русия. В тази посока е и подготвяното в момента и подкрепяно от Ангела Меркел споразумение TTIP. Ако то се осъществи, ще постави Европа в пълна зависимост или икономическо поробване от американската икономика. В политическо, медийно и общокултурно отношение такова е налице от години!

Следваща особеност на тази ложа е загатната със споменаването на метода на използването на определени “революционни фрази само за прикритие”. Именно такава „революционна“ риторика се налага преди всичко от американските медии, които заливат медийното пространство с термини като демокрация, демократични ценности, евроатлантически ценности, права на малцинствата, равенство на индивидите, расите, половете, религиите и пр. Освен всичко друго, тя е в услуга на т.нар. „цветни“ или „пролетни“ революции, извършени през последните години в редица африкански, азиатски и европейски страни, последната от които бе Украйна.

В известен смисъл тази ложа е принудена да прибегне до въпросните крайни, „революционни“ средства под диктовката на все по-влошаващото се икономическо и финансово положение на САЩ. Тя се позовава непрекъснато на определени окултни принципи, като например необходимостта от възобновяването на даден исторически импулс след изтичането на период от 100 години. В съображение с него днес тя е отправя надежди за една вътрешна или „пролетна“ революция в Русия към 2017 г., когато се навършват 100 години от Октомврийската революция през 1917 и 300 от основаването на днешното Свободно масонство през 1717 в Лондон.

За целта тя се опитва максимално да влоши икономическото и социалното положение на населението в Русия, заради което се налагат икономическите санкции от страна на САЩ и ЕС. Това става под претекста за намесата на Русия в Украйна и анексирането на Крим! Аналогично в края на 80-те години се използва и лостът с изкуственото намаление на цените на петрола.

Допълнително Русия се въвлича във войни на „изтощението“ като тази в Афганистан, а днес в Украйна и Сирия. За целта изкуствено й се създават противници – военните формации на крайните националисти в Украйна и на ИДИЛ в Близкия Изток. Целта е икономическият колапс на Русия, който да провокира вътрешната смяна на властта по украински или „октомврийски“ образец. Русия трябва да се опита да бъде завладяна отвътре, а не отвън – това е тактиката на въпросната Ложа, което впоследствие трябва да доведе до разпадането на руската държавност.

************

Друга прогноза на д-р Рудолф Щайнер още от 1904 г., която засяга днешното аранжирано противопоставяне между Германия и Русия, е следната:

„Kак­то масонството произлезе в миналото от майсторите-зидари, от строителството на ка­тед­рали и храмове, та­ка и занапред хората ще се на­учат да строят с на­й-­мал­ки­те градивни „камъни“, а именно с кон­ден­зи­ра­ните маси електричество. За тази цел ще е необходимо нов вид масонство. Тогава ин­дус­т­ри­ята няма да мо­же да се развива както днес. Тя ще ста­не ха­отич­на и ще служи единствено за бор­ба за оцеляване, докато не се разбере… /Празнина в бележките/ То­га­ва ще бъ­де въз­мож­но ня­кой да се вози в кола в Берлин, до­ка­то в Москва да се случи разрушение, причинено от самият него. И ни­кой няма да е в състояние да предположи, че то е причинено от този човек. Безжичният те­лег­раф е само на­ча­ло­то на това. Нещата, за които говоря, ще се случват в бъдеще. Има са­мо две възможности: или не­щата ще продължат да се развиват хаотично, как­то досега е случаят с ин­дус­т­ри­ята и тех­никата, и тогава този, кой­то разполага със съответните технически средства, ще може да предизвиква големи разрушения, или те ще се развият хармонично, каквато е целта на масонството, и това ще доведе до нещо на­й-­вис­ше.” Събр. съч. 93, лекция 9, Берлин

Запознатите с начина на изразяване на д-р Щайнер, знаят, че споменаването на столиците на Германия и Русия не е случайно, а съвсем преднамерено и целенасочено. То визира бъдещите проблеми между двете страни, каквито са налице днес. При това потърпевшият е явно упоменат – Русия, чийто символ е столицата Москва. Предсказано е и бъдещото развитие на технологиите, които ще бъдат използвани за изобретяване на нови средства за унищожение.

Създаването на хаос изглежда е политика, целенасочено следвана от Белия дом, който през 2003 официално заема позиция по т.нар. „доктрина хаос“. Тя е развита от американския политически философ Лио Щраус (Leo Strauss (1899-1973) – “Chaos Theory”.) Той събира около себе си група от студенти, повечето от които по-късно работят в Министерството на отбраната на САЩ и влияят на неговото стратегическо развитие според въпросната доктрина. На повдигнат въпрос Белият дом отговаря, че последната всъщност представлява стремеж към създаването на „конструктивен хаос“ , който се състои в систематичното унищожение на властовите структури с цел позволяването на по-нататъшното, неограничено развитие на живота.

Както личи, самото създаване на ЕС е едно средство за налагане на доктрината „хаос“ в Европа, с което се размива суверенитета на държавите и се предопределя бъдещето им развитие. Много още може да се каже по този въпрос! Друго такава средство, изглежда е особено зачестилото напоследък медийно насърчаване на протести по повод и без повод навсякъде в Европа. Те по същество представляват едни миниреволюции, които медийно са добре отразени и популяризирани, което в крайна сметка само създава условия за възникването на „конструктивния“, според терминологията на Белия дом, или по-точно казано, контролирания хаос. Според Щраус той трябва да достигне такива нива, че никоя структура да не може да бъде изградена без волята на Създателя на Новия Ред или Бог, чиято воля на Земята САЩ, в лицето на водещата своя масонска ложа, смятат, че провеждат. Във всичко това явно прозират присъщите за съвременното висше масонство космополитични, обединяващи цялото човечество идеи. (В последното изречение от горния цитат обаче под „масонство“ се има предвид масонската структура, която Рудолф Щайнер по онова време оглавява, надявайки се да я обнови.)

**********

Една трета прогноза на д-р Рудолф Щайнер също е на път да се изпълни в наши дни. Тя касае все по-нарастващата икономическа и военна мощ на Китай, която подкопава основаната на икономиката американска световна доминация от края на Втората Световна война. Редица съвременни специалисти не изключват възможността конфликтът на икономическа основа между тях да се разреши по военен път – нещо, за което говори и д-р Щайнер още през 1924 г.:

„Противоречието между Америка и Русия всъщност е илюзия. Истинското напрежение ще възникне между Китай и Америка. Въпросът е, дали то ще се разпростре над Европа или над Тихия океан. Европа може да се надява, че това ще стане над Тихия океан!“ Р.Щ., 1924, Кобервиц

Имайки предвид, че творчеството на Рудолф Щайнер е добре познато на въпросната американска ложа още от времето, когато той е бил жив, трябва да приемем, че тази информация е добре известна и отчетена от хората, които членуват в нея. Това обяснява днешното обостряне на отношенията между Русия и НАТО в рамките на Европа. С това е свързано и създаването на обявения през 2015 г. от помощник държавния секретар на САЩ по въпросите на Евразия Виктория Нюланд „фронт“ от източноевропейски държави срещу „агресията“ на Русия – Естония, Латвия, Литва, България и Румъния. Наложените там без реална необходимост командни центрове на НАТО или така наречените „подразделения по интеграцията“ са предназначени „при необходимост да способстват за разполагане в района на сили на Алианса и да координират съвместни учения“. Руските власти отговарят с думите: „Откриването на щабни ядра в страни от Източна Европа затвърждава намерението на Алианса за борба с „митичната заплаха от Изток”, което подхранва изкуствената атмосфера на конфронтация в отношенията.“ В същата връзка по-късно тази година са отворени командни центрове на НАТО и в Полша, Словакия и Унгария, което изкуствено нагнетява напрежение.

Това явно цели на първо място насилственото настройване едни срещу други на славянските народи, както и тези на Запад срещу Русия. Засегната е също и Германия, където започна обновяването на американския ядрен арсенал. Това показва, че САЩ и НАТО не изключват и ядреното разрешение на евентуалния конфликт. Резултатът от всичко това може да бъде насочването на евентуалния военен конфликт с Китай, чийто потенциален съюзник е Русия, към Европа и по възможност към Източна и Средна Европа. Желанието е западните части на Европа и американският континент да бъдат запазени от разрушение!

Всичко това показва, че най-вероятно споменатият от Рудолф Щайнер шанс за обединение на германците със славяните „в името на общата цел за освобождението на човечеството от робството на Запада“ е пропуснат. Това отваря пътя за военното разрешение на проблема, както вече се случва в Украйна, а отскоро и в Сирия. Изглежда само по този начин по-нататъшният прогрес на човечеството ще бъде подсигурен, а „истинската духовна цел на Земята ще бъде спасена“. Как точно и на каква цена, предстои да се види. При всички положения обаче накрая състоянието на западноевропейската цивилизация няма да е същото. Времето на нейната прогресивна материалистическа фаза приключи без реално да бъде създадено пространство за развитието на нещо ново, което да я надхвърли. Затова днес ставаме свидетели на опита тя да бъде изкуствено консервирана с използването на социалистически материалистически прийоми в комбинация с псевдодуховното абстрактно разчитане на Бог.

Доколко са възможни днес щастливите“ за САЩ сценарии от Първата и Втората Световна войни? Зависи ли светът и днес от волята на въпросната окултна ложа и как се стигна до освобождаването й на физически план? В зависимост от какво и кой е тя? На всички тези въпроси до някаква степен отговаря изследването „Земният лик на Бога, 1 част“.

***********

До момента книгата „Земният лик на Бога, 1 част” бе известна в интернет пространството под името „Стареца и Дракона, 1 част”. Настоящият й книжен вариант е значително развит, допълнен и се публикува в контекста на предизвикания от САЩ военен конфликт в Украйна през 2014 г. С него се обяснява неговия смисъл, както и на започналото открито противопоставяне на САЩ и ЕС с Русия, Китай и Азия като цяло. Направена е връзка между тези събития и определени природни закономерности, предизвикани от дейността на Божествената Света Троица на Земята, начело на която стои най-висшата за Свободното масонство същност на Бог Отец.

Фиг. 1

Книгата се базира на информация от д-р Рудолф Щайнер, която казва, че източноевропейският хребет на свързаните помежду си планини Татри, Карпати и Балкан наподобява профила на коленичил старец. Неговата глава са Татрите, торсът са Северните Карпати, бедрата са Южните Карпати, а подбедриците – Стара планина. Закономерностите на възникването на тази фигура са предмет на изследването, което стига до заключението, че тя представлява земният антропоморфен образ на създателя на Земята Бог Отец. (Наречен в Библията с личното име Яхве). Последният се появява в самия край на процеса на земното втвърдяване и е следствие от определени негови вътрешни опитности по времето, когато е пряко или по-точно казано, субстанционално, свързан със Земята. Тази свързаност под определена форма продължава и днес.

Етапите на образуването на Земята с нейните континенти са функция от същността на Бог Отец. Възникването на два от тях – Европа и Северна Америка – са разгледани детайлно чрез използването на публикуваните в края на 19 век от теософа Уилям Скот – Елиът карти на древните континенти Лемурия и Атлантида. Те са от неизвестен автор, но тяхната автентичност е потвърдена от д-р Рудолф Щайнер. Те демонстрират нагледно действието на две противоположни по своята същност сили, придаващи специфичната за тези два континента форма. Това са силите на земно-лунния магнетизъм, които действат във „вертикална“ плоскост и формират Северна и Южна Америка, и съответно на земната гравитация, което води до появата на Европа, Африка и Азия в „хоризонтална“ плоскост. Общо двете групи континенти образуват т.нар. земен кръст, на който според Платон е разпъната земната душа или Господ.

Фиг. 2 Една от картите на Уилям Скот-Елиът

Приложени са и разгледани множество ренесансови карти от типа „Европа Регина”, които показват Европа като разположена в хоризонтала жена с корона на главата, както и редица древни миниатюри с образа на застаналия на колене Бог Отец. В детайли е разгледан древногръцкият мит за Тифон (Ариман), затиснат от Зевс в древна Тракия с Балкана, който географски се явява нозете на Господ.

Фиг. 3 Карта от типа „Европа Регина“ от Хайнрих Бюнтинг, 16 в.

Що се отнася до появата на S-образния профил на Бог, неговият смисъл е загатнат и от Рудолф Щайнер с думите: „По отношение на древния Бог Яхве (който е библейският Бог Отец, бел. авт.), неговото проникване в човешката душа се изразява със звука „S” или еврейското „Шин” и като цяло проникващият елемент се изразява със звука „S””.

********

Книгата „Земният лик на Бога“ особено набляга на акта на Резигнация на Бог Отец, чиято същност е подробно разгледана от д-р Рудолф Щайнер в лекционния цикъл „Еволюцията от гледната точка на истината“ Събр. Съч. 132. Той физически е отразен върху релефа на Източна Европа в лицето на коленичилата поза на Бог! Благодарение на него в края на атлантическата епоха Земята окончателно се втвърдява до минерално състояние. Факт е, че този минерален елемент се явява базата за по-нататъшното възникване на днешния земен материализъм, който цивилизационно, според д-р Рудолф Щайнер, кулминира през 1841 г. От тогава влиза в сила един нов божествен акт на Резигнация на Бог, който този път не засяга външния или минералния свят, а този, свързан с вътрешното материалистическо усещане на хората. В него вече са замесени не само божествените същества, принадлежащи на принципа Бог Отец, но и определени човешки, принадлежащи към дадени окултни братства. Тази божествено-човешка Резигнация важи за днешните, настъпили вече апокалиптични времена, предсказани от апостол Йоан в Откровението. Тя се състои в отказа от земно действие или власт, изразяващ се в невъплъщаването, пасивността или неучастието в земните дела на замесените групи хора и богове. Това дава свободата на човешката материалистическа цивилизация да се одухотвори по свой избор или да се развие самостоятелно по-нататък по начин, който не зависи от волята на Бога. С това е свързана и свободата на ложи като тук разглежданата да се намесят безконтролно в упражняването на власт – политическа и всякаква друга.

Всички неразбории днес по света и у нас произтичат от непознаването или недостатъчното разбиране на въпросната Резигнация, какъвто е случаят с въпросната англо-американска масонска Ложа. Тази организация има претенциите да упражнява власт на Земята, което става ясно от цитираните в началото думи на д-р Щайнер. Но без достатъчно да разбира същността на Резигнацията или Неволята на Бога, тя се опитва да обедини своята воля с Неговата. Красноречив израз на това е формилировката „Разчитаме на Бог“ („IN GOD WE TRUST“), изписана върху всички доларови банкноти. Същият е смисълът и на символа на долара $, свързан с профила на коленичилият на Земята Бог Отец. Това е особено изобретателен опит за въвличане на волята на Твореца в някои желани от Ложата земни дейности, каквато обаче поради Резигнацията липсва.

Фиг. 4 Позата и жестовете на Божествената Резигнация, старинна миниатюра

Горната илюстрация онагледява образно процеса на Божествената Резигнация и участието в нея на определени хора или братства. В нея е забележително коленичещото или „божественото“ положение на групата хора. Те очевидно имитират положението на Бог в Източна Европа. Важен детайл е жестът „среден пръст“, показан на Драконa от изправената човешка фигура, който прилича на популярния у нас жест „заключени пръсти“. С другата си ръка същата сочи към пространството зад себе си, а лявото й стъпало съвпада с това на последния коленичещ. Това показва връзката между двете групи хора. Третият характерен детайл е Драконът, който води след себе си споменатият в Откровението на Йоан еднорог Звяр, сочейки го с опашката. Това показва, че илюстрираното събитие касае днешните апокалиптични времена, в които решително участие взимат определени групи демонически и човешки същества. Значението на външната форма на Дракона и връзката му със същността на Америка е подробно разгледана в книгата.

Жестът „среден пръст“ или „средни пръсти“ е този на Божествената Резигнация и е богато илюстриран в публикуваната от изд. „Труд“ книга „Рокфелер център в Ню Йорк и тайните жестове на масонството“. (виж тук употребата му от древното масонство – http://resignation.bg/ancient-masonic-gestures-atributes/, както и от съвременното – http://resignation.bg/masonic-gestu…). Той е бил добре известен и на Рудолф Щайнер, личащо например от нарисувания по негови инструкции Първи апокалиптичен печат (фиг. 5). На него Бог демонстрира този жест с двете си ръце! Особено той е видим на лявата, а на дясната е комбиниран с друг жест, използван както от старото, така и от определени кръгове от новото масонство (основано през 1717 в Лондон), а именно посочването настрани с показалец. Най-ясно и умело нарисуваният елемент на рисунката са именно ръцете.

Фиг. 5 Първият апокалиптичен печат, създаден по идея на Р. Щайнер

Триединният Бог от горното изображение обединява в едно елементите Бог Отец, Бог Син или Христос и Бог Дух, но носи външните черти на Бог Отец. Позата му има „резигнационно“ значение. Тя стъпва или отстъпва встрани с повдигането на десния крак, с което се загатва началото на нов световен творчески процес за сметка на стария. Вероятно това са имали предвид създателите на мотото „Нов Световен Ред“, изписано върху държавния печат на САЩ. Типична поза на Бог Отец като тази се среща на много негови древни изображения.

**********

Всичко, случващо се днес по света и у нас, е пряко следствие от Резигнацията от действие в Източна Европа, което е равнозначно на бездействие. Важно е да се отбележи, че именно Източна Европа е географското място, където Бог резигнира. Неговата трогателно коленичеща поза не изразява никакво активно действие, а по-скоро бездействие! Това се отразява и в човешкия свят в съответствие с принципа „Както горе, така и долу“, което обяснява пасивната роля на Източна Европа в развитието на европейската цивилизация през последните десетилетия. Явна е липсата на каквито и да било съществени цивилизационни импулси от страна на източноевропейците и по-специално на славяните, определени от Рудолф Щайнер като „народа на Христос“. Това е парадоксът днес, ложата да се стреми като своя най-висша цел да „овладее зародиша“ на бъдещия социален импулс на Източна Европа без понастоящем там въобще да има такъв! Тоест това е една борба на първата с нищото….!

Пасивността в духовно отношение на Източна Европа обрича на провал достигналия кулминация западен материализъм. Именно тази пасивност не позволява на последния да се трансформира в нещо по-лошо, а именно в духовен материализъм с тенденцията за увековечаване на Земята и превръщането й в „рай“. Това именно отваря пътя за изява на въпросната англо-американска Ложа. Стига се отново до парадоксално положение, разгледано от д-р Щайнер в цикъла лекции „Еволюцията от гледна точка на истината“, при което, резигнирайки, Боговете и свързаните с тях прогресивни човешки окултни братства „сами да създават своите врагове“. Един само бегъл намек за това положение на нещата се съдържа в следните негови думи:

“Едно от нещата, които неумолимо ще се наложат, е че хората много повече от преди ще започнат да се ръководят от окултни принципи. В общия характер на развитието през Петата следатлантска културна епоха е залегнала възможността упражняването на власт, на въздействие, да премине в ръцете на определени малки групи, които да добият силна власт върху широките маси.

Част от общественото мнение живо ще окаже съпротива, но все пак това ще стане. Ще стане по простата причина, че заради вътрешното душевно съзряване и необходимостта от развитие през Петата следатлантска културна епоха голяма част от човечеството ще развие определен духовен потенциал за естествено съзерцание на духовния свят. Тази част от човечеството обаче, която ще положи най-добрата основа за това, което ще настъпи през следващата Шеста следатлантска културна епоха, тази част от човечеството по време на Петата следатлантска културна епоха, в която това ще се подготвя, ще се окаже едва малко склонна да се занимава с дейности на физическото поле. В известна степен тя показва недостатъчен интерес към работите на физическото поле и ще работи за издигане на душевния живот на по-висока степен – за уреждането на определена духовност. Поради тази причина други хора, които са по-малко подходящи за духовен живот, ще могат да завоюват определени властови позиции.”

*********

1717 е годината, когато се налага пресноваването на Свободното масонство заради изгубването на старите масонски традиции. Според д-р Рудолф Щайнер, то няма нищо общо със старите или истинските масонски традиции! Макар да направи всичко възможно да вникне в посланията на последните, неговата дейност и в частност тази на разглежданата тук ложа, се намира в плоскост, напълно противоположна на Божествената. Това в някаква степен определя съдбата й, която обаче, представлявайки връх на човешкия материализъм, както изглежда, по необходимост трябва да бъде споделена от цялото днешно материалистически мислещо човечество. Това произтича и от факта, че, водено от едни и други организации на светска и езотерическа основа – включително и такива, свързани с дейността на самия д-р Рудолф Щайнер – то не успя да й противостои подобаващо. По време на днешните апокалиптични времена това съответно го обрича на нейния произвол, който в крайна сметка ще свали на Земята горепоказаният апокалиптичен Еднорог звяр. Последният, от своя страна, е същият, с който войнството на архангел Михаил, състоящо се от човешки и надчовешки духовни същества, води борба от спомената по-горе 1841 г. Важен етап от нея, както е известно, е победата през 1879 г., но окончателно тя би трябвало да приключи със свалянето на самия Звяр (Ариман) на Земята. В този смисъл, колкото и парадоксално да звучи, действията на описаната Ложа се намират в пълен синхрон с целите на небесното михаилово войнство! …

Въпросът винаги е бил – как, кога и на каква цена ще стане свалянето на Звяра Ариман на Земята през 21 в. (Според Р.Щ., имало е и по-лош развой, който явно не се е реализирал – това да стане още през 20 в.) Вариантите бяха два – “свалянето” да стане в условията на напълно здравословна европейска среда при въвеждането на т.нар. троичен социален ред, при който политическата, икономическата и културната области са напълно независими една от друга плюс ясното осъзнаване на проблема “ариман”. Другият беше да се въведе противоположността на това – централизирана управленска структура (каквато Ариман предпочита – с вкус на тоталитаризъм!) като тази в Брюксел, която е пълен антипод на първия вариант. Отборите, така да се каже, ангажирани с тези варианти, също бяха два – този на Рудолф Щайнер на Земята през 20 в. и съответно този на американската Ложа с нейния Федерален резерв! Кой победи, всеки сам може да прецени…

И както в годините, предшестващи победата в Битката на Небето през 1879, така и сега, на Земята Русия води война, която отново трябва да е отражение на процеси на Небето, които касаят Ариман.

********

Книгата „Земният лик на Бога, 1 част“ е написана в духа на проблема “ариман”! Тя слага в случая край на илюзията за богоизбраност на американската ложа, която стои зад фразите „IN GOD WE TRUST“ и „Annuit cœptis“ („Провидението одобрява нашите действия“), изписани върху доларовите банкноти. С нея се дава израз на стремежа към разобличението на последната, показва се пълната й несъстоятелност и донякъде се обезсмисля съществуването й.

Самото географско разположение на коленичилият Земен Бог, в чийто гръб тлее украинската гражданска война, показва това! То показва, че Ложата не се явява негов земен изпълнителен орган, за какъвто се смята, а по-скоро е „нож в гърба му“ според действията си в Украйна и Европа като цяло. Този въпрос е доразвит и аргументиран във втората и третата части на книгата, които касаят образуването на останалите земни области и континенти вследствие на отразените на Земята действия на Божествената Света Троица, както и в продължението на книгата „Рокфелер център в Ню Йорк и тайните жестове на масонството“.

Тази книга, както и останалите споменати, може да се закупи във всички книжарници „Хеликон“ в страната, както и в книжарница „Елрид“ в София.

________________

* д-р Рудолф Щайнер е роден в Австро-Унгария през 1861 г. Доктор по философия и редактор на естественонаучните трудове на Гьоте. Секретар на немската секция на Теософското общество от 1902 до 1912. По покана на Мемфис-Мизраимското масонство (т.нар. Египетско масонство) става Майстор в основаната от него масонска ложа „Мистика Етерна“, която ръководи от 1904 до 1914. Той е последният Розенкройцерски посветен, който публично се изявява като такъв. Създател на антропософското общество и на антропософията като системен научен метод за постигане на духовно познание и лигитимно посвещение в духовния свят. Според последни сведения, в самото начало на 1924 той е отровен от човек, свързан с една американска ложа от т.нар. механически окултизъм, което най-вероятно спомага за скоропостижната му смърт година след това.

p.s. На много други места в творчеството си Рудолф Щайнер предупреждава за опасността от западните масонски братства и в частност за желанието им да ограбят импулса, който Източна Европа е предопределена да развие в бъдеще. Ето няколко примера:

„Нека да се спрем на Запада, и по­-точ­но на ан­г­ло­-­аме­ри­кан­с­кия Запад, за­що­то в по­-го­ля­ма­та си част ос­та­нали­те стра­ни са­мо пов­та­рят не­го­ви­те ду­ми – коя е на­й-­важ­на­та глед­на точ­ка в док­т­ри­на­та на Удроу Уилсън? Най-важната глед­на точ­ка е тази, че спо­ред Уилсън це­ли­ят свят тряб­ва да зап­ри­ли­ча на Англия и Съединени­те Щати от пос­лед­ни­те години. Тези два на­ро­да пос­тиг­на­ха чу­де­сен со­ци­ален нап­ре­дък – не­за­ви­си­мо, да­ли го на­ри­ча­ме “демокрация” или по друг начин – и сле­до­ва­тел­но ос­та­на­ли­те на­ро­ди трябва да са прос­то виновни, че не са пос­тиг­на­ли та­къв напредък; пра­вил­но било це­ли­ят свят се при­рав­ни към то­зи соци­ален напредък… Възгледът на ан­г­ло­-­аме­ри­кан­ци­те е категоричен – „това, ко­ето ние постигнахме, то­ва, в което се превърнахме, пре­дос­та­вяме се­га и на дру­ги­те го­ле­ми и мал­ки държави; то им по­каз­ва пра­вил­ни­те съ­отно­ше­ния меж­ду ин­ди­ви­да и държавата, со­чи как чо­ве­кът мо­же да бъ­де щас­т­лив в рам­ки­те на дър­жа­вата; та­ка тряб­ва да из­г­леж­дат не­ща­та навсякъде.“

И ние трябва да слу­ша­ме те­зи декламации: Евангелието на Запада! И ни­ко­му не хрумва, че всич­ко то­ва има са­мо отно­си­тел­но значение; че то ид­ва на­й-ве­че от емоциите, а не ид­ва, как­то хо­ра­та вяр­ват, от ис­тин­с­ко­то разби­ра­не на нещата..

Изтокът, Русия, имат дру­га ли­ния на раз­ви­тие и тя да­леч не е от­в­ле­че­на и абстрактна, тя не е и ло­гична­,­ защото там хо­ра­та като цяло все още не са логични. Те имат ед­на дру­га ли­ния на развитие и за тях е не­мис­ли­мо да си кажат: „това, ко­ето сме пос­тиг­на­ли от сто­ле­тия на­сам, тряб­ва се­га да се пре­вър­не в иде­ал за целия свят; ние ис­ка­ме всич­ки хо­ра да ста­нат ка­то нас.“ Дори за това, ко­ето е Русия от сто­ти­ци го­ди­ни насам, би тряб­ва­ло да се на­ме­ри ед­на ху­ба­ва дума, за­що­то ху­ба­ви ду­ми се на­ми­рат за всичко, ху­ба­ви ду­ми се на­ми­рат до­ри и тогава, ко­га­то дейс­т­ви­тел­нос­т­та е чудовищна. Днес то­ва не стру­ва ни­що – сти­га да разпо­ла­гаш с аме­ри­кан­с­ки долари: ето тол­ко­ва и толкова до­ла­ра и етич­ни­те иде­али са готови. Обаче в прос­то­ри­те на Изтока то­ва не мо­же да се случи. Там съ­щес­т­ву­ва ед­на ре­ал­на ли­ния на развитие. Там ни­ко­му не мо­же да хрумне: „се­га све­тът е длъ­жен да при­еме всичко, ко­ето сме пос­тиг­на­ли ние“. Там дейс­т­ви­тел­но мо­же да се пот­вър­ди това, ко­ето съм каз­вал и преди, а именно, че ус­ло­ви­ята не тряб­ва да съв­па­да­т,­че по то­зи на­чин не­що се поста­вя в движение, нещо, ко­ето ня­ма да е веч­но сред нас – впро­чем аз не ис­кам да взе­мам страна, а ис­кам само да по­со­ча ог­ром­на­та противоположност. И ако Вие вник­не­те в та­зи противоположност, то­га­ва пред погле­да ви ще се из­п­ра­ви ко­ло­сал­на­та раз­ли­ка меж­ду Запада, кой­то тър­жес­т­ве­но се къл­не във всичко, свърза­но с не­го­во­то минало, и Изтока, кой­то скъс­ва с всичко, ко­ето е не­го­во­ минало.

Да, ако про­уме­ете та­зи ко­ло­сал­на разлика, Вие ще про­уме­ете и ре­ал­ни­те при­чи­ни за днеш­ния све­то­вен конфликт; ще про­уме­ете и за­що от дос­та вре­ме неп­ре­къс­на­то повтарям: прак­ти­чес­ки вой­на­та (Първата Световна, бел. моя.) се во­ди меж­ду Запада и Изтока, а това, ко­ето е по сре­да­та (Германия, бел. моя.), тряб­ва да бъ­де смля­но или унищожено, за­що­то Западът и Изтокът не са единомислени. Чо­ве­чес­т­во­то не мо­же иначе, ос­вен да стра­да по­ра­ди не­съв­мес­ти­мос­т­та меж­ду Запада и Изтока.“ Събр. съч. 177, 8

Из „Западните братства и Източна Европа“ – лекция от 18.03.1916., Събр. съч. 174 А

„Тези Западни общества и по-специално определени тайни общества от по-високите нива разполагат с едно традиционно историческо познание, придобивано от всеки техен член. Те имат определено становище, бих казал, за политическото положение в Европа, чиято главна тайна се състои, от една страна, в съдбоносната предопределеност и възприемчивост на Източна Европа към определени импулси, а от друга, в предопределеността на областите на Запад от Източна Европа (Германия, бел. пр.) да развият това, което Изтокът ще възприеме. Водачите на тези Западни тайни общества без съмнение разполагат с това познание и със сигурност говорят за него, когато представят основната идея на своята окултна дейност и влияние.

Нещо много специфично възниква във връзка с тези основни идеи на Запада. Можем да го разберем най-лесно, когато разгледаме тези неща там, където те изглеждат най-втвърдени и фиксирани, каквито са английските тайни общества. Хора, които са посветени в определени по-високи нива – високи нива, които са им предадени теоретично, в които обаче те реално не са посветени по жив начин – поддържат възгледа, че англосаксонският народностен елемент трябва да стигне до там, да се обедини с руския народностен елемент чрез един вид духовен и културен брак. Хората, които са част от англо-саксонския окултизъм по описния току-що начин, смятат, че ролята на този окултизъм е да заеме мястото на най-дълбоките окултни движещи сили с гръцки и римски произход. Според техния начин на мислене цивилизацията, формирана от елементи, които са възникнали от гръко-римската култура – включително и окултни такива – по време на Четвъртата следатлантска епоха, трябва да бъде заместена от такава с англо-саксонски елемент по време на Петата следатлантска епоха. Те считат това за един вид „насъщна необходимост”, която трябва да бъде приведена в реализация. Тази догма, че цивилизацията по времето на Петата следатлантска епоха трябва да има англо-саксонска физиономия, носейки белега на англо-саксонската култура, съдържа в себе си и един волеви елемент и всеки, който я превръща в своя собствена, също държи пред себе си определен образ на това, как трябва да изглежда бъдещата Европа. Образът, който тези хора имат, включва това, всякаква духовност, съществуваща в Централна Европа, да бъде абсолютно потисната и да бъде предотвратена възможността тя да вляе върху бъдещето на човешката раса. Според тях тя трябва да бъде игнорирана като нещо незначително.

Тази догма е съзнателно или до определена степен несъзнателно следвана във всички англо-саксонски тайни общества и оттам също във всички тайни общества, които имат някаква връзка, например, с Гранд Ориент във Франция и всички тайни общества в Западна Европа. Това е базисната догма, следвана съзнателно или донякъде несъзнателно, а именно че на централноевропейското познание не може и на практика не трябва да му се позволява да играе каквато и да било роля по време на Петата следатлантска цивилизация. Нещата трябва да се организират по такъв начин, че Петата следатлантска цивилизация да има англо-саксонска физиономия. Това изисква сключването на един вид брак между Западна и Източна Европа, оставяйки настрана всичко, което Централна Европа може да предложи.

Войната, която сега се води в Европа (Първата Световна – бел.пр.), е била обсъждана много, много години в тези тайни общества и повярвайте ми, в тяхното въображение тя не е била по-малко жестока, отколкото понастоящем, когато се е превърнала в реалност. Наивно е да се мисли, че войната е дошла неочаквано и че не е била предвиждана, а наистина за нея са говорили много, много хора. Тя е била разисквана многократно! Ще откриете, че темата за голямата европейска война, която е трябвало да дойде, е била споменавана и обсъждана навсякъде и непрекъснато, особено в англо-саксонските тайни общества. Отново и отново са възниквали индикации, че един такъв основен европейски конфликт е бил неизбежен. А така е било предвиждано бъдещето на Европа. Знаело се е, че качествата, бих казал, кръвните качества на руснаците са свързани с Шестата следатлантска цивилизация, която англо-саксонската терминология нарича някак материалистично „Шеста подраса”, и че следователно западноевропейските и руските елементи трябва да бъдат свързани в едно цяло. Тези неща трябва да се разпознават напълно ясно, иначе ще проспим окултното движение на настоящото време.“ Събр. съч. 174 А

„Чувствата на отиващите си висши класи, които искат да запазят старите обичаи, се изправят срещу чувствата на омраза на масите…. Целта на западния окултизъм е да установи каста от господари и каста от роби – на Изток от Рейн към Азия.“ Рудолф Щайнер

„Повече не трябва да бъдем секта, която се е оградила със стена. Трябва да погледнем това, което е около нас, и да се научим да го разбираме. Длъжни сме да го направим, ако искаме да бъдем верни на движението, на което претендираме, че принадлежим.“ GA198, 3

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

You May Also Like

Българинът търпи,търпи и като му кипне… отива в Англия да бере ягоди.

  Българинът търпи,търпи и като му кипне… отива в Англия да бере…

КАК НИ ЗАБЛУДИХА, ЧЕ ТРАКИТЕ СА ИЗЧЕЗНАЛИ

Има една интересна максима, която гласи, че лъжата казана хиляда пъти започва…

Предпочитаният психопат!…любимият ми ….НЕОЦЕНЕН

На 23 ноември се навършиха 30 години от смъртта на гениалния и…

Ми, Чърчил бомбардирал София,що пък сега Варна да не отнесе някоя и друга ракета от Путин … ?!

По байтошово време нямаше много работи, но цирково изкуство имаше и то…